Bij Kindcentrum Kidion zijn we onszelf.  Accepteren we elkaar, maken we fouten.
Lachen we veel, geven elkaar complimenten. Vieren we feest, zeggen "sorry" en vergeven.
Horen we bij elkaar.  Is iedereen welkom. 
Ben jij uniek!!

De Oudervereniging stelt zich ten doel in samenwerking met het team een bijdrage te leveren aan een prettige schooltijd voor de kinderen op de Vlieger. Zij doen dit door activiteiten te organiseren of door hun medewerking te verlenen aan activiteiten zoals

* de verschillende schoolfeesten
* het verzorgen van tractaties en attenties
* het innen van de vrijwillige ouderbijdrage

De samenstelling van de oudervereniging schooljaar 2020-2021 is als volgt:
Claudia Lambrigts (voorzitster), Bianca vd. Boogaard (voorzitster), Froukje Egelmeer (penningmeester), Ilse Bijvelds, Hanneke Wassenberg, Eefke van Oort, Lea Verbruggen, Marieke Wouters, Esther de Groot, Lianne vd. Elzen, Marloes vd. Bungelaar, Femke vd. Zanden, Janneke vd. Berg, Loes Somers, Anne vd. Elzen, Anita van Zutphen, Suzanne van Hinthum, Anneke Versteden, Wieteke Verkuijlen
Lonneke Griffioen is de afgevaardigde namens de Vlieger.

U kunt de oudervereniging bereiken: o.v@devliegervolkel.nl

Een aantal ouders van de Oudervereniging is tevens klassenouder. Zij zorgen voor de verjaardagen van de leerkrachten, voor attenties namens de leerlingen en ouders bij bijzondere gelegenheden of langdurige ziekte van een personeelslid en voor activiteiten van de klas waarbij hulp nodig is. Ook benaderen de klassenouders de ouders van een bepaalde groep als er excursies op de agenda staan.

Agenda

Er zijn geen kalenderitems gevonden
Jaarkalender >

Contact

Kindcentrum Kidion
Hertstraat 4
5408 XL  Volkel
0413-335363
kindcentrumkidion@
kiemuden.nl

Onze belofte aan het kind

Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement